[ Index ]

PHP Cross Reference of Unnamed Project

title

Body

[close]

/se3-ocs/sources/www/languages/ -> polish.txt (source)

  1 2 Wszystkie komputery
  2 3 Komputery z oprogramowaniem...
  3 5 Unity codes under my responsibility
  4 9 Szukaj w/g określonych kryteriów
  5 12 Wartość Tag-u
  6 13 Wyślij
  7 17 Agent
  8 19 Wersja oprogramowania
  9 20 Oprogramowanie
 10 23 Komputer
 11 24 Użytkownik
 12 25 System Operacyjny
 13 26 Pamięć
 14 27 Szybkość Pamięci (MHz)
 15 28 Numery maszyn
 16 30 Szukaj
 17 31 Wybierz parametr
 18 32 Wybierz
 19 33 Domena
 20 34 Adress IP
 21 35 Nazwa Komputera
 22 36 Numer Seryjny
 23 41 Reset
 24 42 Brak rezultatów
 25 43 Główne menu
 26 45 Free space
 27 46 Ostatnia inventaryzacja
 28 48 Detale komputera
 29 49 Nazwa
 30 50 Swap
 31 51 Komentarz
 32 53 Opis 
 33 54 Procesor(y)
 34 55 Numer
 35 56 Dane Administracyjne
 36 61 Karta Graficzna
 37 62 Rozdzielczość
 38 63 Magazyn
 39 64 Producent
 40 65 Model
 41 66 Typ
 42 67 Rozmiar dysku
 43 69 Edytor
 44 70 Designation
 45 79 Drukarka(i)
 46 80 Nazwa
 47 81 Status
 48 82 Sieć(i)
 49 83 Pojemność
 50 84 Interfejs
 51 85 Litera
 52 86 System plików
 53 87 Ogółem
 54 88 Wolne
 55 90 Rezultat(y)
 56 91 Urządzenia wejściowe
 57 92 Dysk(i)
 58 93 Kontroler(y)
 59 94 Numer slotu
 60 95 Adres MAC
 61 96 Dżwięk
 62 97 Monitor(y)
 63 98 Bądż ostrożny, możesz zaznaczyć tylko 8 opcji !
 64 99 Szczegóły komputera
 65 103 Aktualizuj
 66 107 Konfiguracja
 67 108 Zapytania rejestru
 68 111 Licencja windows
 69 113 Cancel
 70 114 Rejestruj
 71 115 Aktualizuj
 72 116 Dodaj
 73 117 Rejestr
 74 119 Naprawdę chcesz usunąć ID n° 
 75 122 Usuń
 76 129 PASUJE
 77 130 RÓŻNI SIĘ
 78 134 Dodaj nowy plik do bazy
 79 135 Ostrożnie, ten plik zostanie usunięty definitywnie !
 80 136 Pobierz
 81 137 Plik
 82 168 Ten format pliku jest nieodpowiedni (to musi być zip, pl albo unixowa binarka)
 83 170 Taki sam plik już istnieje !
 84 171 Plik usunięty
 85 172 An error is appeared, the file
 86 173 nie zostanie dodany do bazy
 87 174 Bezpieczeństwo
 88 175 Duplikaty
 89 176 Ips
 90 177 Połącz nadmiarowe komputery
 91 178 Tag / Number of PC repartition
 92 180 Użytkownik nie zarejestrowany
 93 182 Computers having a given tag
 94 183 Pobierz
 95 184 This file does not contain \"use constant version\"
 96 185 Wersja musi być wieksza od 1
 97 186 Ten plik nie zawiera pliku ver
 98 187 Ten plik nie jest prawidłowym plikiem zip
 99 188 Powrót
 100 189 Musisz zaznaczyć co najmniej 2 komputery 
 101 190 Accountinfo:
 102 191 usunięty
 103 192 Suma różnic
 104 193 Nazwa + Numer seryjny
 105 194 Nazwa + Adres MAC
 106 195 Adres MAC + Numer seryjny
 107 196 Tylko nazwa
 108 197 Tylko Numer
 109 198 Tylko Adres MAC
 110 199 Różnice
 111 200 Corresponding relay decremented
 112 201 MNIEJSZY
 113 202 WIĘKSZY
 114 203 POMIĘDZY
 115 204 OUT OF
 116 205 Włączony
 117 206 saved for
 118 207 Brama
 119 208 Maska
 120 209 Wersja BIOS
 121 210 Data BIOS
 122 211 Rejestr
 123 212 Nazwa klucza
 124 213 Wartość klucza
 125 214 Drukuj tę stronę
 126 215 Pokaż wszystko
 127 216 Błąd hasła
 128 217 Hasło
 129 218 Wersje agentów
 130 219 niezinwentaryzowane interfejsy sieciowe
 131 220 usunięte
 132 221 IP gathering computers
 133 222 Uwaga ! Wszystkie zaznaczone komputery zostaną połączone w pojedynczy komputer ! Jesteś pewny ?
 134 223 Informacje
 135 224 Wartość
 136 225 Admininfo
 137 226 usunięto from accountinfo table
 138 227 Jesteś pewny, że chcesz usunąć tą kolumnę ?
 139 228 Wprowadż nowe administrative info
 140 229 Text (255)
 141 230 Liczba całkowita
 142 231 Liczba naturalna
 143 232 Data
 144 233 Bierzące dane
 145 234 został dodany
 146 235 Użytkownicy
 147 236 Zmień hasło
 148 237 Nowe hasło
 149 238 Potwierdzenie
 150 239 Musisz wypełnić wszystkie pola
 151 240 Podane hasła różnią się
 152 241 Twoje hasło zostało zmienione
 153 242 Administrator
 154 243 Użytkownik
 155 244 Dodaj nowego użytkownika
 156 245 został usunięty
 157 246 Jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika?
 158 247 Login MySQL
 159 248 Hasło MySQL
 160 249 Nie można połączyć z MySql. Proszę podać prawidłowe(y) login/hasło.
 161 250 Nazwa hosta MySQL
 162 251 Wyloguj
 163 252 Nazwa (wybierz)      
 164 253 Gniazdo rejestru  
 165 254 Ścieżka klucza (np: SOFTWARE\Mozilla)   
 166 255 Nazwa klucza do odczytania (* dla wszystkich)
 167 256 Wybierz
 168 257 Klucz rejestru
 169 258 Wartość klucza rejestru
 170 259 Błąd, dane nie mogły zostać dodane (znaki specjalne nie są dozwolone)
 171 260 Label file modification ok
 172 261 Label file deleted
 173 262 Type in a label
 174 263 Label file configuration
 175 264 No label file now
 176 265 Cokolwiek
 177 266 Nieprawidłowa data
 178 267 dd/mm/rrrr
 179 268 Szybkość
 180 269 %m/%d/%R
 181 270 Modem(y)
 182 271 Slot(y)
 183 272 Port(y)
 184 273 BIOS
 185 274 Nazwa OS
 186 275 Wersja OS
 187 276 Chipset
 188 277 Wersja
 189 278 Sterownik
 190 279 Port
 191 280 MIB Type 
 192 281 DHCP IP
 193 282 Bramy
 194 283 Cel
 195 284 Producent BIOS
 196 285 Zaznacz parametr do modyfikacji
 197 286 Service pack
 198 287 Import lokalny
 199 288 Local Importation
 200 289 Informacje o sieci
 201 290 Ip querying
 202 291 Tryb eksperta
 203 292 Dodaj / Usuń urządzenie sieciowe
 204 293 Typy urządzeń sieciowych
 205 294 Nazwy Podsieci
 206 295 Lokalizacje
 207 296 Uid
 208 297 Nie można zapisywać w katalogu
 209 298 Wszystkie pola muszą być wypełnione
 210 299 Nieprawidłowy adres IP (musi być: x.x.x.x)
 211 300 Nieprawidłowa maska: musi być: x.x.x.x or xx (xx<32)
 212 301 Sieć dodana
 213 302 Sieć usunięta
 214 303 Dodaj Podsieć
 215 304 Nazwa sieci
 216 305 Uid
 217 306 Lista podsieci
 218 307 Dodaj typ
 219 308 Nazwa typu
 220 309 Typy urządzeń sieciowych
 221 310 IpDiscover mniejsze niż
 222 311 Hosty
 223 312 IpDiscover
 224 313 Bramy
 225 314 IpDiscover bramy
 226 315 Nie zinwentaryzowane komputery
 227 316 Podsiec
 228 317 ANALIZUJ
 229 318 Nazwa DNS
 230 319 Rezultaty analizy sieci
 231 320 Ta analiza została już wykonana
 232 321 chcesz zobaczyć zebrane dane?
 233 322 Data from cache
 234 323 wygenerowano
 235 324 HOSTS EVALUATED AS
 236 325 puste
 237 326 nie wpisano maski
 238 327 Szczegóły komputera
 239 328 Discovered
 240 329 Inventoried
 241 330 Nazwa NetBIOS
 242 331 Numer sieci
 243 332 Proszę czekać...
 244 333 Dodaj nowe urządzenie NetBIOS
 245 334 Lista urządzeń sieciowych
 246 335 Typ urządzenia
 247 336 Opis urządzenia
 248 337 PROGRAM NIC NIE WYSŁAŁ
 249 338 Tryb limitowany
 250 339 Potrzebujesz ipdiscover-util.pl (Linux only) dla trybu experta
 251 340 Pokaż
 252 341 nie można uruchomić, musisz ustawić prawa wykonywania 
 253 342 Misisz ustawić prawa zapisu dla głównego katalogu
 254 344 Błąd
 255 345 AKTUALNIE URUCHOMIONY JEST PROCES ANALIZY, PROSZĘ SPRÓBOWAĆ PONOWNIE ZA KILKA MINUT
 256 346 PRZED
 257 347 PO
 258 348 Użytkownik windows
 259 349 Dodaj kolumnę
 260 350 Typ CPU
 261 351 Numer CPU
 262 352 Ostatnia wizyta
 263 353 Jakość
 264 354 Dokładność
 265 355 Firma
 266 356 Właściciel
 267 357 Agent
 268 358 Jokers: ? (one character), * (several characters)
 269 359 Numer seryjny monitora
 270 360 Wyprodukowano (miesiac/rok)
 271 362 Sieć
 272 363 już isnieje
 273 364 Zinwentaryzowany
 274 365 Nie ziwentaryzowany
 275 366 Zidentyfikowany
 276 367 Urządzenie sieciowe
 277 368 sieci
 278 369 Wysłane przez
 279 370 Rozmieszczenie
 280 371 Wszystkie komponenty
 281 372 Wybierz komponenty
 282 373 Zalogowany urzytkownik
 283 374 Registered society
 284 375 Wersja agenta OCS NG
 285 376 Komputer zablokowany. Proszę spróbować za kilka minut
 286 377 Szybkość procesora (Mhz)
 287 380 Słownikowy
 288 381 Numer
 289 382 Nazwa oprogramowania
 290 383 Wszystko
 291 384 Przenieś WSZYSTKO
 292 385 do nowej kategorii
 293 386 LUB
 294 387 do istniejącej kategorii
 295 388 Kategoria
 296 389 Nic
 297 390 Kategorie Słownikowe
 298 391 Nazwa kategorii
 299 392 Usuń
 300 393 Szukaj
 301 394 Szukaj kategorii
 302 395 Szukaj oprogramowania WSZĘDZIE
 303 396 Reset
 304 397 Idź do kategorii
 305 398 Lista kategorii
 306 410 EXACTLY
 307 411 Fields must contain only numbers !
 308 412 Enable/disable the registry key gathering functionality
 309 413 Enable/disable the automatic update functionality
 310 414 Enable/disable the automatic deployment functionality
 311 415 Enable/disable the deletion logging functionality (needed by GLPI).
 312 416 Enable/disable the logging functionality.
 313 417 Enable/disable the automatic software distribution functionality.
 314 418 Enable/disable the differentiate inventories functionality.
 315 419 Maximum number of day before an ipdiscover computer is replaced.
 316 420 Automatic software distribution: see documentation.
 317 421 Automatic software distribution: see documentation.
 318 422 Automatic software distribution: see documentation.
 319 423 Automatic software distribution: see documentation. (Packages with a higher or equals priority won't be downloaded anymore).
 320 424 Maximum number of days before a package to be downloaded on a computer become obsolete.
 321 425 Max number of computers per gateway retrieving IP on the network.
 322 426 Specify the frequency (days) of inventories. (0: inventory at each login. -1: no inventory)
 323 427 Defines criteria that must be equals for two computers to be automatically merged.
 324 428 Deploy
 325 429 Frequency
 326 430 Mass processing
 327 431 Activate
 328 432 Non notified
 329 433 Affect
 330 434 Package builder
 331 435 New package building
 332 436 Can't open file
 333 437 Your package was successfully created in the directory
 334 438 New package building
 335 439 Protocol
 336 440 Priority
 337 441 Digest algorithm
 338 442 Digest encoding
 339 443 Action
 340 444 Command
 341 445 Path
 342 446 File name
 343 447 User notifications
 344 448 Warn user
 345 449 Text
 346 450 Countdown
 347 451 User can abort
 348 452 User can delay
 349 453 Installation completion need user action
 350 454 NO
 351 455 YES
 352 456 Execute
 353 457 Store
 354 458 Launch
 355 459 Countdown must be a number
 356 460 Unique identifier
 357 461 Digest
 358 462 Total size
 359 463 Fragments size (1 KB min)
 360 464 Fragments number
 361 465 Package activation
 362 466 WARNING: Can't find information file at
 363 467 WARNING: Can't find fragments files at
 364 468 Are you sure to want to activate this package ?
 365 469 Package activated, it can now be affected
 366 470 Https url
 367 471 Fragments url
 368 472 ERROR: Can't delete directory
 369 473 Timestamp must be a number
 370 474 Timestamp must be 10 digits long
 371 475 Timestamp
 372 476 Or activate a package manually
 373 477 Affect a package
 374 478 Computer(s)
 375 479 No computer selected
 376 480 fragments
 377 481 Activated packages
 378 482 WAITING NOTIFICATION
 379 483 Validate SUCCESSES
 380 484 Affect a custom frequency
 381 485 Always inventoried
 382 486 Never inventoried
 383 487 Custom
 384 488 Default
 385 489 IpDiscover behaviour
 386 490 NEVER IpDiscover
 387 491 ALWAYS IpDiscover of network
 388 492 ELECTED IpDiscover of network
 389 493 Default (can be elected)
 390 494 Custom inventory frequency
 391 495 Inventoried every 
 392 496 day(s)
 393 497 Default, uses the 'FREQUENCY' parameter.
 394 498 Package
 395 499 server
 396 500 Customization
 397 501 add package
 398 502 Elected
 399 503 Force elected
 400 504 Not elected
 401 505 Electable
 402 506 Not electable
 403 507 HAVING
 404 508 NOT HAVING
 405 509 ANY
 406 510 No package
 407 511 seconds
 408 512 Deployment
 409 513 Build
 410 514 Activate
 411 515 Activated
 412 516 KB
 413 517 This option can only be affected to one computer at a time.
 414 518 Force IpDiscover
 415 519 Computer already elected for network
 416 520 Computer already FORCED ipdiscover for network
 417 521 Computer already FORCED unelectable
 418 522 Standard computer
 419 523 Revert back to standard state
 420 524 NEVER affect again
 421 525 ARE YOU SURE ?
 422 526 NO COMPUTER AFFECTED
 423 527 January
 424 528 February
 425 529 March
 426 530 April
 427 531 May
 428 532 June
 429 533 July
 430 534 August
 431 535 September
 432 536 October
 433 537 November
 434 538 December
 435 539 Sunday
 436 540 Monday
 437 541 Tuesday
 438 542 Wednesday
 439 543 Thursday
 440 544 Friday
 441 545 Saturday
 442 546 in state
 443 547 all
 444 548 All but SUCCESS
 445 549 File (deployed on client computers)
 446 550 File (not mandatory, may be used by "execute" commmand)
 447 551 This package name already exists
 448 552 <i>You must make a computer search, and then click 'deploy' to affect these activated packages<br>You may also affect a package to a single computer by using the 'customization' tab of any computer details</i>.
 449 553 Windows key


Generated: Tue Mar 17 22:47:18 2015 Cross-referenced by PHPXref 0.7.1